sponsors
In het schooljaar 2017-2018 organiseert stichting Les opnieuw de Schrijfprijs Nt2.

De inzendtermijn is op 12 januari 24.00 uur beëindigd.

De deelnemers hebben een verhaal of gedicht van maximaal 500 woorden (minder mocht ook) ingeleverd

over het motto:  Verweg , dichtbij

Daarbij moest worden aangegeven van welk niveau de tekst is:

•    Alfabetisering Alfa B of C
•    ERKniveau A1/A2
•    ERKniveau B1/B2
en of de inzending van een ISK/OKAN leerling is.

De teksten van jongeren van een ISK of OKAN werden door de jury nog apart beoordeeld voor een prijs in deze categorie. Dus: drie niveaugroepen, maar vier prijzen.

Eerst beoordeelden drie docentpanels (voor elk niveau één) de teksten. Een panel bestaat uit 3 docenten en een lid van de voorbereidingsgroep van LES. Van de docenten komt er één uit Vlaanderen, één uit Nederland en één uit het ISK/OKAN werkveld. Zij kozen uit de inzendingen een aantal teksten die genomineerd werden om voor te leggen aan de jury. Daarvan zijn tenminste drie teksten afkomstig uit de ISK/OKAN categorie. Zo komen we op 47 genomineerde teksten, die voorgelegd werden aan de jury. Deze koos op elk niveau een winnaar uit en één winnaar uit de totale ISK/OKAN doelgroep.
De prijs is, naast eeuwige roem, een cheque van € 250,-
Alle genomineerde teksten worden gepubliceerd in een mooi boekje en op de website van Les.
Op 18 mei 2018 worden de winnaars van de Schrijfprijs Nt2 bekendgemaakt op een feestelijke bijeenkomst in het Huis van het Nederlands in Antwerpen.

De tijdsplanning is als volgt:

           12 januari 2018   sluiting inzendtermijn schrijfproducten

           1 februari 2018   bekendmaking nominaties op deze site

               18 mei 2018   feestelijke prijsuitreiking in het Huis van het Nederlands te Antwerpen