sponsors
Beoordelingsprocedure

De jury De procedure
De deelnemers schrijven een verhaal of gedicht van maximaal 500 woorden (minder mag ook)
over het thema:  Verweg, dichtbij

Inzending was mogelijk tot en met 12 januari.
Daarbij moest worden aangegeven van welk niveau de tekst was:

•    Alfabetisering Alfa B of C
•    ERKniveau A1/A2
•    ERKniveau B1/B2
en of de inzending van een ISK/OKAN leerling is.

De teksten van jongeren van een ISK of OKAN worden door de jury nog apart beoordeeld voor een prijs in deze categorie. Dus: drie niveaugroepen, maar vier prijzen.

Eerst beoordelen drie docentpanels (voor elk niveau één) de teksten. Een panel bestaat uit 3 docenten en een lid van de voorbereidingsgroep van LES. Van de docenten komt er één uit Vlaanderen, één uit Nederland en één uit het ISK/OKAN werkveld. Zij kiezen uit de inzendingen samen 13 teksten die genomineerd worden om voor te leggen aan de jury. Daarvan zijn tenminste drie teksten afkomstig uit de ISK/OKAN categorie. Zo komen we op 39 genomineerde teksten, die voorgelegd worden aan de jury.
Deze kiest op elk niveau een winnaar en één winnaar uit de ISK/OKAN doelgroep.
De prijs is, naast eeuwige roem, een cheque van € 250,-

Alle genomineerde teksten worden gepubliceerd in een mooi boekje en op de website van Les.

Op 18 mei 2018 worden de winnaars van de Schrijfprijs Nt2 bekendgemaakt op een feestelijke bijeenkomst in het Huis van het Nederlands in Antwerpen.

Klik voor de beoordelingscriteria.