sponsors
Beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria zijn per categorie verschillend. Maar voor elke categorie geldt dat plezier in het schrijven, originaliteit en creativiteit voorop staan. In alle categorieën wordt gelet op:

Originaliteit
Is de tekst origineel, leuk, spannend, grappig of ontroerend om te lezen?

Literaire kwaliteit
Wordt er een spanningslijn opgebouwd? Is het een tekst die de nieuwsgierigheid wekt? Heeft de tekst een pakkende openingszin, een verrassende wending, een spannende afloop?

De rol van de begeleider / Nt2-docent.
Op een eerste versie mag en kan de docent/begeleider feedback geven, met name op de inhoud.
(Bijvoorbeeld op opbouw, structuur, lengte, enkele alternatieven in woordkeus).  In tweede instantie (en dus in een tweede versie) krijgt de schrijver feedback op aspecten van taalverzorging: de vorm mag de betekenis of het begrip niet in de weg staan.

Per categorie wordt er dan nog gekeken naar:

voor Alfabetisering niveau Alfa, B of C     voor ERK-niveau  A1/A2  (in Vlaanderen Richtgraad 1.1 en 1.2)
voor ERK-niveau  B1/B2  (in Vlaanderen Richtgraad 2 en 3)
voor ISK / OKAN
Bij de beoordeling van het werk van ISK/OKAN (jongeren) wordt rekening gehouden met het taalvaardigheidsniveau van de deelnemer (zie de categorieën hierboven) en de bijbehorende criteria. Bij het inleveren van de tekst moet de begeleidende docent/begeleider dan ook op het formulier aangegeven op welk niveau de deelnemer zich bevindt.
Voor deze deelnemers is “Spelen met taal” als extra criterium opgenomen.

Omdat we onze tienerschrijvers persé niet kwijt willen in de wedstrijd, worden hun teksten door de jury ook nog apart beoordeeld voor een prijs in een categorie ISK/OKAN. Dus: drie niveaugroepen, maar vier prijzen.

 Algemene tip:
Pas de opdracht aan bij het niveau en de belevingswereld van uw cursisten. Wat is voor hen haalbaar?

Procedure
De drie docentpanels die de teksten beoordelen bestaan uit 3 docenten en een lid van de voorbereidingsgroep van LES. Een panel bestaat uit een docent uit Vlaanderen, één uit Nederland en één afkomstig uit het ISK/OKAN werkveld. Zij kiezen uit de inzendingen samen de 13 teksten die genomineerd worden om voor te leggen aan de jury. Daarvan zijn tenminste drie teksten afkomstig uit de ISK/OKAN categorie. Zo komen we op 39 genomineerde teksten, die voorgelegd worden aan de jury.