sponsors
De selectie in 2016

Er zijn 332 teksten ingestuurd en daarvan kwamen er 107 uit Vlaanderen en 225 uit Nederland. Drie docentenpanels, die elk bestonden uit vier ervaren docenten uit Vlaanderen en Nederland, hebben zich gebogen over de ingezonden teksten. De diversiteit en het niveauverschil was, zoals verwacht, groot. Sommige schrijvers hadden de pen nog maar net ontdekt, van anderen vermoedden wij dat zij in hun eigen taal al ervaren schrijvers waren. Bij de beoordeling van de teksten waren we in de voorbereiding al vooruitgelopen op die diversiteit. We onderscheidden drie niveaus: Alfabetisering, niveau A en niveau B. Daarnaast is apart gekeken naar de werkstukken van de jongeren tussen de 13 en 18 jaar die op een internationale schakelklas (ISK) of in de opvangklas anderstalige nieuwkomers (OKAN) de Nederlandse taal leren. Alle werkstukken zijn in de drie panels per niveau en anoniem gelezen en beoordeeld. Vervolgens zijn er in totaal 43 teksten aan de jury voorgelegd. Deze genomineerden waren gelijk verdeeld over Vlaanderen en Nederland. Geen gemakkelijke opgave om daarin vier winnaars aan te wijzen. Het was verrassend dat de winnaars uit vier heel verschillende streken van de wereld kwamen met vier verschillende moedertalen.

De schrijfproducten van ISK/OKAN leerlingen zijn deze ronde direct ondergebracht in de niveaugroepen. De ISK/OKAN jongeren konden op deze manier ook meedingen naar de prijs binnen een niveau. Maar daarnaast zijn deze teksten door de jury ook nog een keer apart beoordeeld. Er waren in totaal 218 ISK/OKAN inzendingen. Bij de nominaties zijn steeds tenminste drie teksten afkomstig uit de ISK/OKAN categorie, omdat we onze tienerschrijvers perse niet kwijt wilden in de wedstrijd. Deze teksten zijn door de jury ook nog een keer apart beoordeeld. De winnende tekst gaat van heel groot naar klein en intiem. Het gaat over de wereld en de liefde voor een ander persoon, over het ontmoeten van de ander en wat je dan ziet. Een mooie filosofische uitwerking van het thema van de Schrijfprijs Nt2.
De jongerenprijs gaat naar Louise Mariano

In de categorie Alfabetisering golden de criteria: originaliteit, plezier in het schrijven en begrijpelijkheid. Er waren 40 inzendingen, waarvan 7 van ISK/ OKAN leerlingen. Cursisten in Alfagroepen zijn in de gewone lessen natuurlijk vooral gefocust op het nut van de geschreven taal, adresgegevens, korte duidelijke boodschappen, afspraken noteren en dergelijke. Bij de Schrijfprijs Nt2 is dat anders, daar worden de schrijvers uitgedaagd hun gedachten en fantasie in te zetten. Een aantal schrijvers zocht houvast bij een stevige structuur zoals een elfje als vaste dichtvorm. Anderen namen uitgeknipte teksten of woorden als inspiratiebron of werkten vanuit een woordspin. Maar de winnaar maakte een vrije literaire tekst, bijna een gedicht, over een vriendschap door dik en dun, gaf woorden aan het gemis van zijn vriend en de machteloosheid van de scheiding tussen hier en daar. Een ontroerende en sterke tekst.
De winnaar is Hasan Mohamed

Er waren veel inzendingen op niveau A. In totaal 215 waaronder 158 van ISK/Okan leerlingen. We zijn blij met zo'n grote respons van jonge schrijvers. Aan de schrijvers op niveau A werden wat meer eisen gesteld: naast originaliteit en plezier in het schrijven is ook gekeken naar een pakkende openingzin en een goede slotregel. Ook moest de tekst een zekere taalkundige correctheid hebben, die de begrijpelijkheid garandeert. De meeste inzendingen op dit niveau waren proza teksten. Maar met zulke mooie poŽtische en verrassende zinswendingen dat het soms wel gedichten leken. En toch ging het dan over alledaagse zaken zoals gesprekken met de buurvrouw, het wandelen met een hondje of over de fiets als symbool van emancipatie, vrijheid en gezond leven. De winnende tekst is zeker niet perfect, maar maakt gebruik van enkele sterke stijlmiddelen, verrassende tegenstellingen, afwisseling van droom en werkelijkheid, herhaling, met als resultaat een heel aansprekende en overtuigende tekst.
De winnares is Hatice Sezer

Op het B niveau heeft de jury ook de structuur en de vorm van de tekst meegewogen. De schrijvers lieten ons originele invalshoeken, mooie poŽtische zinnen, inventieve vergelijkingen en vrolijke of weemoedige teksten lezen. Uit de 78 inzendingen (53 van ISK/ OKAN) koos de juryvoor een originele aanpak in dichtvorm, waarbij gereflecteerd wordt op de taal. Er werd geknipoogd naar de opdracht van de Schrijfprijs met betrekking tot de omvang van de tekst in soepele en fantasierijke gedachtewendingen. De jury vermoedt dat hier een ervaren schrijver aan het werk was. Top!
De winnaar van deze categorie is Laura Bohorquez Suarez