sponsors
Beoordelingsprocedure      (Klik hier voor de beoordelingscriteria.)

De jury De procedure
De deelnemers schrijven een verhaal of gedicht van maximaal 500 woorden (minder mag ook)
onder het motto:  Wat nog komen gaat . . .

Inzending is mogelijk vanaf 9 september tot 26 januari.
Bij de inzending moet worden aangegeven van welk niveau de tekst is: en of de inzending van een ISK/OKAN leerling is.

Eerst beoordelen docentpanels (voor elk niveau één) de teksten. Een panel bestaat uit 3 docenten en een lid van de voorbereidingsgroep van LES. Van de docenten komt er één uit Vlaanderen, één uit Nederland en één uit het ISK/OKAN werkveld. Zij kiezen uit de inzendingen de teksten om voor te leggen aan de jury.
De jury kiest uiteindelijk op elk niveau een winnaar en een winnaar uit de ISK/OKAN doelgroep.
Dus drie categoriën en zes prijzen.
De prijs is, naast eeuwige roem, een cheque van € 250,-

Alle genomineerde teksten worden gepubliceerd in een mooi boekje en op de website van Les.

Op 5 juni 2020 worden de winnaars van de Schrijfprijs NT2 bekendgemaakt op een feestelijke bijeenkomst in gebouw Atlas-Integratie en Inburgering in Antwerpen.

Klik hier voor de beoordelingscriteria.