sponsors
Beoordelingsprocedure      (Klik hier voor de beoordelingscriteria.)

De jury De procedure
De deelnemers schrijven een verhaal of gedicht van maximaal 500 woorden (minder mag ook)
onder het motto:  Wat nog komen gaat . . .

Inzending is mogelijk vanaf 9 september tot  26  januari.
Bij de inzending moet worden aangegeven van welk niveau de tekst is:

    Alfabetisering Alfa B of C
    ERKniveau A1/A2
    ERKniveau B1/B2
en of de inzending van een ISK/OKAN leerling is.

Eerst beoordelen docentpanels (voor elk niveau n) de teksten. Een panel bestaat uit 3 docenten en een lid van de voorbereidingsgroep van LES. Van de docenten komt er n uit Vlaanderen, n uit Nederland en n uit het ISK/OKAN werkveld. Zij kiezen uit de inzendingen de teksten om voor te leggen aan de jury.
De jury kiest uiteindelijk op elk niveau een winnaar en een winnaar uit de ISK/OKAN doelgroep.
Dus drie categorin en zes prijzen.
De prijs is, naast eeuwige roem, een cheque van 250,-

Alle genomineerde teksten worden gepubliceerd in een mooi boekje en op de website van Les.

Op 5 juni 2020 worden de winnaars van de Schrijfprijs NT2 bekendgemaakt op een feestelijke bijeenkomst in gebouw Atlas-Integratie en Inburgering in Antwerpen.

Klik hier voor de beoordelingscriteria.