sponsors
Inleveren teksten

Download het inleverformulier.

Sla het formulier eerst op ( met [ctrl]+[s] ) voordat het wordt ingevuld.
(Het is een invulbaar PDF-formulier, graag getypt invullen.)

De gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de Schrijfprijs. Om te informeren over nominaties en het versturen van de boekjes met genomineerde teksten.

Stuur het ingevulde formulier, samen met de tekst, als bijlage naar info@schrijfprijsnt2.org.

De tekst (bij voorkeur getypt) of geschreven met zwarte of blauwe pen op een witte ondergrond.

Wanneer de tekst met de hand is geschreven of een plaatje bevat, dan moet deze k per post worden ingezonden naar dit adres.

In de tekst zlf graag gn naam, maar gebruik als bestandsnaam de naam van de deelnemer.

Wanneer er problemen zijn met het insturen, graag een mailtje naar info@schrijfprijsnt2.org

Wanneer u niet beschikt over de PDF-reader kunt u dat hier gratis downloaden:

          acrobat.adobe.com/nl/nl/acrobat/pdf-reader.html