Schrijfprijs NT2

Schrijfprijs NT2

Schrijfprijs NT2

1. Lees eerst deze instructies

 • Zorg ervoor dat:
  • de tekst bij voorkeur getypt is, óf geschreven met zwarte of blauwe pen op een witte ondergrond;
  • de naam van de deelnemer niet in de tekst staat;
  • gebruik als bestandsnaam de naam van de inzender.
 • Mail de tekst als bijlage naar info@schrijfprijsnt2.org
 • Wanneer de tekst met de hand is geschreven of een afbeelding bevat, dan moet deze ook per post worden ingezonden naar dit adres:

        Schrijfprijs NT2
        Pieter de Hoochstraat 13 A
        1071 ED Amsterdam

 • Vul ook het onderstaande formulier in.

Nota Bene:

 • Door deel te nemen aan de schrijfwedstrijd geven de NT2-cursist/leerling en -docent Stichting Les het recht om het ingediende schrijfproduct te publiceren op de website van Stichting Les dan wel op te nemen in een gedrukte of digitale publicatie.
 • De gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de Schrijfprijs, bijvoorbeeld om te informeren over nominaties en het versturen van de boekjes met genomineerde teksten.

2. Vul daarna dit formulier in